ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο και τον καταλύτη για την αλλαγή της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, αλλά οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αποτελεσματικά υλικά και εργαλεία που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενσωματώσουν εύκολα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολικό τους πρόγραμμα. Αναγνωρίζοντας το αυτό, το «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει την απάντηση: την Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Δωρεάν σε εκπαιδευτικούς, παρέχει στους δασκάλους και στους εκπαιδευτές παντού έναν πόρο για να τους βοηθήσει να φέρουν τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ζωή και να τις κάνει μια πραγματικότητα στην καρδιά, στο μυαλό και στις ενέργειες αυτών που μελετούν το θέμα μέσω του διαδικτύου.

Η γνώση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δράσουν και να το αντιμετωπίσουν και αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυτή τη γνώση στους μαθητές σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είτε διδάσκονται στο διαδίκτυο ή έκτος αυτού.

Περιλαμβάνει εδώ:

 • Έναν Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό
 • Την Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα εκπαιδευτικό φιλμ που ορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
 • Το Πλήρες σετ με τους οδηγούς των δασκάλων και τα σχέδια μαθημάτων για να παραδώσουν την εκπαιδευτική ύλη
 • Ερωτήσεις προς συζήτηση
 • Αναθέσεις που απαιτούν την εφαρμογή της θεωρίας
 • Γλωσσάριο όρων, αναφορές για εκτύπωση και πηγές μέσω του διαδικτύου

Το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για δευτεροβάθμιες και μετα-δευτεροβάθμιες τάξεις και εκπαιδευτικές τάξεις ενηλίκων στους χώρους της κοινότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες μάθημα ή ως συμπλήρωμα σε κάποια άλλη εκπαιδευτική ύλη.

Το Εκπαιδευτικό μας Πακέτο έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την εκπαίδευση, παρέχοντας εργαλεία τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και το μαθητή.

  <ul>
    <li>Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να παραδώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στους μαθητές κατ’ευθείαν στην αίθουσα διδασκαλίας.</li>
    <li>Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και την κατ’ οίκον διδασκαλία, μπορούν να διαχειριστούν πολλούς μαθητές ταυτόχρονα και να προσαρμόσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ανάγκες συγκεκριμένων σπουδαστών από απόσταση ή σε εξατομικευμένη εκπαίδευση.</li>
  <ul>

    Το πλήρες πρόγραμμα του μαθήματος βρίσκεται στο Εκπαιδευτικό μας Πακέτο, παρέχοντας όλα τα εργαλεία του προγράμματος εκπαίδευσης.

    Ο Οδηγός Εκπαιδευτικών παρέχει λεπτομερέστατα, κάθε βήμα του προγράμματος εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, μόνο για καθηγητές, οδηγιών και πληροφοριών, για τον τρόπο που θα αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών.

     Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για μαθητές και παρέχονται στην ιστοσελίδα, επιτρέποντας στον μαθητή να τα παρακολουθήσει στον υπολογιστή του, εφόσον διαθέτει υπολογιστή και στον καθηγητή να έχει εύκολη πρόσβαση για εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

  Το τμήμα «Πίνακας Ανακοινώσεων» δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν παραδείγματα απαντήσεων των μαθητών στον πίνακα ώστε να τις βλέπει η τάξη, καθώς και τη δυνατότητα να αναρτούν ανακοινώσεις.

  Ένας πλήρης Κατάλογος Μαθητών παρέχεται για να διαχειρίζεστε τους μαθητές σας, να βλέπετε την πρόοδο τους και να βαθμολογείτε τον καθένα ξεχωριστά.

  Οι ειδοποιήσεις και το σύστημα μηνυμάτων, σας δίνουν τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα από τους μαθητές.

  Επίσης περιλαμβάνεται ένα σύστημα βαθμολόγησης των μαθητών, με το οποίο μπορείτε να βαθμολογείτε κάθε βήμα τους και να γράφετε σημειώσεις για τον καθένα.

  Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο, βιβλιαράκια και υλικά του «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» είναι διαθέσιμα να τα κατεβάσετε από την εφαρμογή, καθώς και παράλληλα με τα ίδια τα μαθήματα, διαθέσιμα για άμεση προβολή.